fbpx
AMAZON SATICI KAMPINA          

KAZANÇ GARANTİLİ MAĞAZA YÖNETİMİ PAKETİ

TİCARİ NİTELİKTE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

 

İşbu “Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi Ticari Nitelikte Mesafeli Satış Sözleşmesi” (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) merkezi “72 Hurst Terrace Wayne, NJ 07470 USA” adresinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri kanunları uyarınca kurulmuş bir şirket olan Jerseytech IT Solutions LLC. (OneShip) (bundan böyle “Jerseytech” olarak anılacaktır) ile Hizmet Alıcısı (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

 

Satıcı Bilgileri:

Unvanı: Jerseytech IT Solutions LLC.

Adresi: 72 Hurst Terrace Wayne, NJ 07470 USA

Telefon Numarası: +1 917 306 6033

E-posta Adresi: [email protected]

 

Alıcı Bilgileri:

Adı Soyadı / Unvanı:

Adresi:

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

 

İşbu Sözleşme’de Jerseytech ve Alıcı’nın her biri “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. KONU

 

2.1. Jerseytech, https://oneamz.com alan adlı İnternet Sitesinden (“İnternet Sitesi”) işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’i ve İnternet Sitesinde “Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi” olarak alıcıya sunulan Hizmetlerin (“Hizmetler”) Alıcı’ya satılmasına ilişkin koşulların, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Hizmetler’e ilişkin tüm detaylar İnternet Sitesi’nden yayınlanmaktadır. (https://oneamz.com/amazon-dropshipping-danismanlik/)

 

2.2. İşbu sözleşme, Alıcı’nın elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen veya belirtilmese dahi teklif istenmesi yolu ile sipariş verilen Hizmetler’in satışı ve sağlanması ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

 

2.3. Alıcı, Jerseytech’in İnternet Sitesi’nde satışa/hizmete konu ettiği ürünleri (Stoksuz ticari satış yapan gerçek kişinin ticari satış sürecine ilişkin olarak danışmanlık/eğitim hizmeti ve temel olarak ürün araştırmasını kolaylaştıran ve ara depo entegrasyonu gibi bir dizi işlev içeren Yazılım vb.) ağırlıklı olarak ticari kazanç elde etme amacı ile satın almaktadır. Bir başka deyişle, Alıcı’nın kural olarak Jerseytech ile taraf olduğu sözleşmeden beklediği amaç ticaridir.

 

2.4. İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olduğundan ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, Alıcı bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, Alıcı belirtilen mevzuat uyarınca tüketici olmadığını ve cayma hakkı dahil tüketicilere tanınan hak ve yetkilerden faydalanmayacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET ÜCRETLENDİRMESİ

 

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında alınan Hizmetler’in bedeli İnternet Sitesi’nde yer almaktadır (https://oneamz.com/amazon-dropshipping-danismanlik/). İnternet Sitesi’nde farklı özelliklere sahip Danışmanlık ve Eğitim Paketleri ve ücretleri mevcuttur. “Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketinde” ücretlendirme ve hizmet bir defaya mahsustur. Alıcı, tercih ettiği paket seçer ve ücret, Alıcı’nın kayıt sırasında belirtilen ödeme yönteminden otomatik olarak tahsil edilir.

 

Alıcı, bu Sözleşme’yi İnternet Sitesi üzerinden onayladıktan sonra siparişini verdiği Hizmet’lerin veya Paketlerin bedeli ve masrafları, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil edilecektir. Fiyat tekliflerinde belirtilen ücretlere kredi kartı komisyonları dahil değildir.

 

3.2. Ödeme Yöntemi: Alıcı, aşağıdaki ödeme yöntemi olarak Kredi Kartı (%4,5 kart komisyonu) veya Havale (Payoneer, ücretsiz) yöntemiyle ödemeyi gerçekleştirebilir.

 

Jerseytech, ödeme altyapısı olarak 3. taraf ödeme işleme şirketi olan Stripe’ı kullanmaktadır. Kredi kartı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde, Alıcı, İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle https://stripe.com/ssa adresinde belirtilen Stripe Hizmet Koşulları Sözleşmesi’ne tabi olacağını kabul eder. Jerseytech, kendi sunucularında herhangi bir ödeme bilgisi saklamaz; Alıcı’nın tüm ödeme bilgileri Stripe sunucularında saklanmaktadır.

 

3.3. Ödeme Alınamaması: Ürünün ya da hizmetin tesliminden sonra Alıcı`ya ait kredi kartının Alıcı`nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Jerseytech’e ödememesi halinde, Alıcı’ya sunulan tüm hizmetler kesilir.

 

 1. JERSEYTECH’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Jerseytech, “Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi” kapsamında alıcı için server üzerinden “Amazon Satıcı” ve “Payoneer Hesabı” açacaktır. Hesap için Kanada, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Avrupa Ülkeleri aktif edilecektir.

 

4.2. Alıcı için açılan Amazon Satıcı hesabın tüm yönetimi server üzerinden Jerseytech ekibi tarafından yapılır. Hesap yönetilirken, Jerseytech tarafından sunulan yazılım hizmeti için Alıcı hiçbir ücret ödemeyecektir.

 

4.3. Hizmet süresi boyunca elde edilen tüm karlar Alıcı’ya aittir. Alıcı’ya, Amazon satışlarının net karlarını hesaplayabilmesi için, excel dosyası hazırlanıp gönderilecektir.

 

4.4. Satıcı tarafından sunulan Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi, yalnızca aktif satıcı hesabı olan kullanıcılar için geçerlidir.

 

4.5. Mağazanın aktif edildiği tarih baz alınarak, maksimum hizmet süresi 6 (altı) aydır. 6 aydan daha erken bir zamanda 2.499,00-USD net kara ulaşılması halinde Jerseytech tarafından sunulan hesap yönetimi hizmeti sona erer ve mağaza Alıcı’ya teslim edilir.

 

4.6. 6 aylık sürenin sonunda mağazanın toplam net karı 2.499,00-USD’nin altında kalması halinde, Jerseytech %100 ücret iadesi garantisi vermektedir. Hızlı Satış Suspend’i durumunda mağazanın Amazon tarafından 30 gün incelemeye alınması nedeniyle %100 ücret iade şartlarında bulunan 6 aylık maksimum hizmet süresine 1 (bir) ay eklenecektir. Birden fazla Hızlı Satış Suspend’i durumu olması halinde, her biri için hizmet süresine 1 (bir) ay eklenecektir.

 

4.7. Alıcı’nın hesabı işletilirken, ticaretin devamı için yapılan faydalı ve zorunlu masraflar (Amazon aidatı, sipariş iadeleri vb.) %100 ücret iade şartı için aranan 2.499,00-USD kar hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

 

4.8. Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketinin indirimli fiyatlar üzerinden alınması halinde, 4.5., 4.6. ve 4.7. maddelerde belirtilen net kar hesabına esas olacak bedel (2.499,00-USD), alınan paketin indirimli bedeli olacaktır. Örneğin, alıcı indirim nedeniyle Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi’ni 2.300,00-USD bedel ödeyerek alması durumunda, 4.5., 4.6. ve 4.7. maddelerde belirtilen 2.499,00-USD’lik bedelin, 2.300,00-USD olarak dikkate alınıp geçerli olacağı ve uygulanacağı Alıcı’nın kabulündedir.

 

4.9. Mağaza Alıcı’ya teslim edildikten sonra 3 ay süreli toplam 600,00-USD’lik Yazılım Paketi Alıcı’ya hediye edilecektir. 3 aylık sürenin sonunda Alıcı üyeliğini iptal etmemesi halinde, Alıcı’nın envanterinde bulunan ürün sayısına denk düşen aylık Yazılım Paket’i ücreti Üyelik kayıt sırasında belirtilen ödeme yönteminden otomatik olarak tahsil edilecektir.

 

 1. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’den faydalanabilmek için Alıcı’nın talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

 

5.2. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile Üyelik (“Üyelik”) statüsü başlamakta ve böylece Alıcı işbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.

 

5.3. Alıcı, İnternet Sitesi’ne Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Jerseytech’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

5.4. Alıcı, Jerseytech tarafından verilen hizmetin kalitesi ve deneyimiyle ilgili, sosyal medya paylaşımlarında kullanılmak üzere hizmet deneyim ve memnuniyet videosu ile maili hazırlayıp Jerseytech’e göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı, gönderilen içerikleri Jerseytech tarafından sosyal kanıt olarak kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5.5. Alıcı’nın Hesabım Sayfası’na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

 

6.1. İşbu sözleşme Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi hizmeti sürecine ilişkin olarak taraflar arasında yapılmıştır. Alıcı, Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi hizmeti sona ermesinden sonraki süreçte Yazılım hizmetini kullanmaya başlaması halinde, https://oneamz.com alan adlı internet sitesindeki Ticari Nitelikteki Mesafeli Satış Sözleşmesini, işbu sözleşmenin eki olarak kabul ettiğini ve Ticari Nitelikteki Mesafeli Satış Sözleşmesi hakkında bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.2. Alıcı, İnternet Sitesi’nden kendisine sunulan öneriyi kabul edip sipariş vermesiyle işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit ettiğini, işbu Sözleşme’nin akdinden önce, siparişi verilen Sözleşme konusu Hizmerler’in içeriği, temel nitelikleri, hizmet bedeli ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.3. Alıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’in sağlanabilmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzaladığını, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Jerseytech’in sözleşme konusu Hizmetler’i sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.4. Alıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’in sunulmasından sonra Alıcı’ya ait elektronik mecranın, kredi kartının ve/veya banka hesabının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması gerekçesiyle sözleşme konusu Hizmet bedelinin iadesini isteyemez. Hizmet bedeli ödendikten sonra ayıp hükümleri saklı kalmak kaydı ile Alıcı bedel iadesi isteyemez.

 

6.5. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra talep edilmesi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderilecektir. Alıcı, Sözleşme’yi, Sözleşmenin Eki Olan Ticari Nitelikteki Mesafeli Satış Sözleşmesini ve Ön Bilgilendirme Formu’nu istediği şekilde İnternet Sitesi’nden erişilebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler Jerseytech tarafından asgari 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

 

6.6. Jerseytech’in, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Jerseytech’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder, açıkça rıza gösterir.

 

6.7. Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin ikinci fıkrasında tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiği düzenlenmiştir. Basiretli bir iş adamı gibi hareket eden tacirin ticari işletmesi ile ilgili bir faaliyetinde, tedbirli ve öngörülü bir tacirin aynı durumda göstereceği özeni göstermesi gerekmektedir.

 

TTK m. 18/2 hükmü, bu bağlamda, tacirin ticari yükümlülüklerini yerine getirmedeki özen derecesini tayin eden, tamamlayıcı bir hukuk kuralıdır. Basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü tacirlerin sağduyu sahibi olma, işlemlerini ileriyi düşünerek organize etme, sözleşmeyi yaparken her türlü ihtimali düşünme, borcun yerine getirilebilmesini engelleyecek hareketleri önceden nazara alma gibi kabiliyetleri haiz olmalarını gerektirir.

 

Sözleşmenin tarafı olan Alıcı TTK. gereği tacir olup, basiretli tacirin yükümlülükleri ve vasfını haizdir. Bu bağlamda Alıcı, sözleşmenin tüm maddelerini dikkatli bir şekilde okuyup anladığını, kabul ettiğini, gerekli şekilde bilgilendirildiğini, sözleşme kapsamında tarafına yüklenen hak, yükümlülük ve taahhütlere uygun davranacağını basiretli tacir olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. AYIBA KARŞI SORUMLULUK

 

7.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu Hizmetler’in sağlanması sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

 

7.2. Alıcı, sunulan Hizmetler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Jerseytech’e 2 (iki) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 

7.3. Alıcı’nın, kendisine sunulan Hizmetler’de açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve Hizmetler’in sunulması tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Jerseytech’e ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 

 1. SORUMSUZLUK HALLERİ

 

8.1. Jerseytech, Alıcı’nın satışlar için kullanacağı sermayenin bitmesi ya da ek sermaye bulunamaması, mağazaların tatile alınması vb. durumlarda Alıcı’nın %100 ücret iadesi garantisi hakkını kaybedeceğini ve ücret iadesinde bulunulmayacağını peşinen Alıcı’ya bildirir.

 

8.2. Jerseytech tarafından açılan Amazon Satıcı Mağazasının, Amazon tarafından kapatılması (suspend) durumlarında; İlişkilendirme Suspend’i, Fikri Mülkiyet Suspend’i ve Hesap Sağlığı Suspend’i türleri için Alıcı’nın %100 ücret iadesi alma hakkı bulunmaktadır. Bu Suspend türleri haricindeki Suspend’lerde Alıcı’nın %100 ücret iade hakkı bulunmamaktadır.

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

 

9.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve kanuni ilkelere uygun şekilde, veri sorumlusu Jerseytech ile bu şirketin iştirakleri, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından yasal nedenlerle, KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı tarafından paylaşılan ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Jerseytech arasında kurulan ticari nitelikteki mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Jerseytech tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verilerin; otomatik olan/olmayan yöntemlerle alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, paylaşılmasına, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklar hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verildiğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Jerseytech tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler gönderilebilmesi hususlarında Alıcı, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verdiğini, ilgili tüm yasal haklar hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.3. Alıcı tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Jerseytech tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

 

9.4. Alıcı, Jerseytech’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Jerseytech her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

 

9.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Jerseytech anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları Jerseytech’e aittir.

 

9.6. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Jerseytech sorumlu değildir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

10.1. HTTPS://ONEAMZ.COM/TR_TR/, JERSEYTECH markası ve logosu ile ONEAMZ markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin tasarımı, Yazılım’ı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Jerseytech tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Jerseytech’nin mülkiyetindedir. Alıcı, Jerseytech’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Jerseytech’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

10.2. Alıcı, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Jerseytech’in izni olmaksızın kullanamaz. Alıcı’nın, üçüncü kişilerin veya Jerseytech’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, Jerseytech’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 1. CAYMA HAKKI

 

11.1. Alıcı’nın sözleşme gereği cayma hakkı bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan paket, ticari kazanç elde etme amacı ile satın alındığı her türlü izahtan vareste olduğundan Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamında değildir.

 

11.2. İnternet Sitesi’nde yer alan “Kazanç Garantili Mağaza Yönetimi Paketi”, tek seferlik ücretlendirilen Hizmet’lerden olup, ifası anında ve elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, Alıcı, bu Hizmetler için işbu Sözleşme ve mevzuat kapsamında cayma hakkının olmadığını anlar, kabul ve beyan eder.

 

 1. GİZLİLİK

 

12.1. Alıcı, Jerseytech’e ait her tür gizli bilgiyi sadakat yükümlülüğü ile saklamayı, ifşa etmemeyi ve kendisine çıkar sağlamak için kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, aralarındaki iş ilişkisi sebebiyle Jerseytech’e ait gizli bilgileri Jerseytech’in özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç olmak üzere gizli tutacağını, özenle muhafaza edeceğini kısmen veya tamamen doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacağını bu bilgileri sadece Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanacağını ve işbirliği yaptığı veya istihdam ettiği şahısların bu yükümlülüklere uyması için gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul ve taahhüt eder.

 

12.2. Alıcı, anılan bilgileri sadece Sözleşme’de izah edilen işlerde; bu bilgiye ihtiyacı olacak kendi personeline açıklayabileceklerdir. Alıcı böyle bir bilgi açıklamasından önce bilginin açıklanacağı personeline, Sözleşme’nin ve özellikle gizliliğe ilişkin bu maddenin kendisine yüklediği yükümlülüklerle ilgili bilgi ve talimatı verecektir.

 

12.3. İşbu Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi halinde, bu madde kapsamındaki Jerseytech’in hakları ile Alıcı’nın yükümlülükleri 3 yıl süreli olarak devam edecektir.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

13.1. Jerseytech, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Alıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

13.2. Jerseytech, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve Yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve hukukun izin verdiği ölçüde İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

 

14.1. Taraflar’dan herhangi biri, bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Alıcı, Üyelik statüsünü Jerseytech’e yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

 

14.2. Jerseytech, Alıcı’nın bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

 

14.3. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Jerseytech’i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

14.4. İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Jerseytech’in ilgililer hakkında talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

 1. MÜCBİR SEBEPLER

 

15.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Jerseytech’in kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Jerseytech’in Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, her türden doğal afet, patlama, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın, salgın hastalık, göç vb.) mücbir sebep olarak kabul edilir.

 

15.2. Mücbir sebep Jerseytech’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse Jerseytech, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

 

15.3. Mücbir sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

16.1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den ve bunun herhangi bir tadili, değişikliği veya ekinden doğan, bunları kapsayan veya bunlara ilişkin olan veya bunların mevcudiyeti, geçerliliği, uygulanması, ihlali veya sona ermesi ile ilgili olan her türlü ihtilaf, görüş ayrılığı veya iddianın halli ve çözümü hususunda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

 

16.2. Tebligatlar: İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

 

16.3. Delil Sözleşmesi: Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Jerseytech’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

16.4. İşbu Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

17.1. 17 (on yedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur ve talep edilmesi halinde ayrıca e-posta ile de gönderilebilecektir.