ONEAMZ Mesafeli Satış Sözleşmesi

TİCARİ NİTELİKTE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

İşbu Ticari Nitelikte Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) merkezi “420 Getty Avenue, Clifton, NJ 07011, USA” adresinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri kanunları uyarınca kurulmuş bir şirket olan Jerseytech IT Solutions LLC. (OneShip) (bundan böyle “Jerseytech” olarak anılacaktır) ile Hizmet Alıcısı (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Satıcı Bilgileri:

Unvanı: Jerseytech IT Solutions LLC.

Adresi: 72 Hurst Terrace Wayne, NJ 07470 USA

Telefon Numarası: +1 917 306 6033

E-posta Adresi: [email protected]

Alıcı Bilgileri:

Adı Soyadı / Unvanı: 

Adresi: 

Telefon Numarası:                                             

E-posta Adresi:

İşbu Sözleşme’de Jerseytech ve Alıcı’nın her biri “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 1. KONU

2.1. Jerseytech, https://oneamz.com alan adlı İnternet Sitesinden (“İnternet Sitesi”) işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmetler’i ve İnternet Sitesinde alıcıya sunulan Hizmetlerin (“Hizmetler”) Alıcı’ya satılmasına ilişkin koşulların, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Hizmetler’e ilişkin tüm detaylar İnternet Sitesi’nden yayınlanmaktadır.

2.2. İşbu sözleşme, Alıcı’nın elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, İnternet Sitesi’nde yazılı olan nitelikleri haiz ve satış fiyatı belirtilen veya belirtilmese dahi teklif istenmesi yolu ile sipariş verilen Hizmetler’in satışı ve sağlanması ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

2.3. Alıcı, Jerseytech’in İnternet Sitesi’nde satışa/hizmete konu ettiği ürünleri (Stoksuz ticari satış yapan gerçek kişinin ticari satış sürecine ilişkin olarak danışmanlık/eğitim hizmeti ve temel olarak ürün araştırmasını kolaylaştıran ve ara depo entegrasyonu gibi bir dizi işlev içeren Yazılım) ağırlıklı olarak ticari kazanç elde etme amacı ile satın almaktadır. Bir başka deyişle, Alıcı’nın kural olarak Jerseytech ile taraf olduğu sözleşmeden beklediği amaç ticaridir.

2.4. İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir olduğundan ve Taraflar tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş “ticari iş” sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, Alıcı bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmadığından, Alıcı belirtilen mevzuat uyarınca tüketici olmadığını ve cayma hakkı dahil tüketicilere tanınan hak ve yetkilerden faydalanmayacağını kabul ve beyan eder. 

 1. SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET ÜCRETLENDİRMESİ

3.1. İşbu Sözleşme kapsamında alınan Hizmetler’in bedeli İnternet Sitesi’nde yer almaktadır (https://oneamz.com/tr_tr/ucretler/). Alıcı, bu Sözleşme’yi İnternet Sitesi üzerinden onayladıktan sonra siparişini verdiği Hizmet’lerin bedeli ve masrafları, Alıcı’nın seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil edilecektir. Fiyat tekliflerinde belirtilen ücretlere kredi kartı komisyonları dahil değildir.

3.2. Yazılım Paketi Ücretleri: https://oneamz.com/tr_tr/ucretler/ İnternet Sitesi’nde farklı özelliklere sahip Yazılım Paketleri ve ücretleri mevcuttur. Alıcı, tercih ettiği Yazılım Paketi’ni seçer ve ücret, Alıcı’nın kayıt sırasında belirtilen ödeme yönteminden otomatik olarak tahsil edilir.

Alıcı, Yazılım Paketinin aylık süresinin bitmesini beklemeden yenileyemez ve bir aydan fazla toplu ya da erken ödeme yapamaz.

Alıcı’nın yazılım hesabında bulunan kredi ya da Balance olarak addedilen bakiyesinin iadesi yapılamaz.

3.3. Otomatik Yenileme: Alıcı’nın sahip olduğu Yazılım Paketi dâhilinde mağazasına ekleyebileceği ürün sayısı sınırlıdır. Bu sebeple, aylık Yazılım Paketi Üyelik ücreti, Alıcı tarafından seçilen Yazılım Paketi ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen 30.günde, Alıcı’nın envanter sayısına uygun düşen Yazılım Paketi’ne göre sistemde kayıtlı varsayılan ödeme kartından otomatik olarak tahsilat yapılır.

3.3.1. Jerseytech, aylık Yazılım Paketi ücretlerini, 30 gün öncesinde bildirimde bulunmak ve bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce Alıcı’ya Üyeliğini sonlandırma fırsatı vermek suretiyle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

3.3.2. Jerseytech, anlık olarak Alıcı’nın toplam envanter sayısını kontrol eder ve mevcut envanter sayısının satın alınan Yazılım Paketi’nin sınırını aştığı zaman Yazılım Paketi’ni otomatik olarak yükseltme yetkisine sahiptir.

3.3.3. Otomatik yükseltme işlemi yapıldıktan sonra; Alıcı ürünleri silerek envanter sayısını azaltma yolu ile Jerseytech’den ücret iadesi isteme hakkına sahip değildir.

3.4. Ödeme Yöntemi: Alıcı, aşağıdaki ödeme yöntemlerini kullanarak ödemeyi gerçekleştirebilir: Kredi Kartı (%4,5 kart komisyonu) ve Payoneer (%1 komisyonu)

Jerseytech, ödeme altyapısı olarak 3. taraf ödeme işleme şirketi olan Stripe’ı kullanmaktadır. Kredi kartı ile gerçekleştirilen ödeme işlemlerinde, Alıcı, İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle https://stripe.com/ssa adresinde belirtilen Stripe Hizmet Koşulları Sözleşmesi’ne tabi olacağını kabul eder. Jerseytech, kendi sunucularında herhangi bir ödeme bilgisi saklamaz; Alıcı’nın tüm ödeme bilgileri Stripe sunucularında saklanmaktadır.

3.5. Ödeme Alınamaması: Ürünün ya da hizmetin tesliminden sonra Alıcı`ya ait kredi kartının Alıcı`nın kusurundan kaynaklanan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Jerseytech’e ödememesi halinde, Alıcı’ya sunulan tüm hizmetler kesilir.

3.6. Tek Seferlik Ödemeye Tabi Hizmetler: Jerseytech, işbu Sözleşme’de belirtilen Yazılım Paketi Hizmet’i haricinde Amazon Hesap Açma, Hesap Yönetim Desteği, eğitim kursları, ABD’de şirket kurulumu gibi hizmetler sunmaktadır. Her bir hizmetin ücretlendirmesi https://oneamz.com/tr_tr/amazon-dropshipping-egitimi/ İnternet Sitesi’nde mevcuttur ve ücretlendirme ve hizmet bir defaya mahsustur.

 1. ÜYELİK İPTALİ

4.1. Alıcı, Jerseytech’e bildirmek suretiyle Ücretli Yazılım Paket’ini her zaman iptal etme hakkına sahiptir. Alıcı, Ücretli Yazılım Paket’ini iptal ettiğinde, kullanım hakkı fatura döneminin sonuna kadar aktif kalır.

4.2. Aylık Yenilenen yazılım paketi aboneliğinin seçilmesi halinde; abonelik iptali, yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya teknik destek üzerinden Jerseytech’e iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik iptal edilir ve artık otomatik olarak yenilenmez. Alıcı’nın ilgili yazılım paketi kullanım hakkı, kullanıcının aboneliği iptal ettiği gün son bulur. İptal ödemesi yapılan ayın bitimi itibariyle sonlandırılacaktır.

4.3. Alıcı, hizmet bedelini ödediği ve İçerik Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığı aya ilişkin olarak Jerseytech’den hizmet bedeli iadesi talebinde bulunamayacaktır.

4.4. Yıllık Yenilenen Aboneliklerde belirlenen abonelik süresi sona erdiğinde; Alıcı tarafından herhangi bir iptal talebi olmaması halinde abonelik otomatik olarak yenilenecektir.

 1. JERSEYTECH’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Jerseytech, Alıcı’nın stoksuz ticari satış işlerini (“drop-shipping”) otomatik ve/veya yarı otomatik şekilde yürütmesine ve bir dizi işlevi gerçekleştirmesine olanak tanıyan, çevrimiçi kullanılan bir Yazılım sağlar. Jerseytech’in işbu Sözleşme kapsamında sağladığı Yazılım Paketleri’nin (“Yazılım Paketleri”) güncel bir listesi https://oneamz.com/tr_tr/ucretler/ alan adlı İnternet Sitesi’nde mevcuttur. Jerseytech, işbu Yazılım Paketleri’nin içeriklerini ayrıca bildirimde bulunmaksızın, İnternet Sitesi’nde yayınlamak suretiyle kendi takdirine bağlı olarak her zaman değiştirebilir.

5.2. Jerseytech, tatil günleri hariç olmak üzere, Alıcı’ya e-posta ve anlık sohbet yoluyla 7/24 teknik destek sağlayacaktır.

5.3. Jerseytech kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet’lerin herhangi bir özelliğini tamamen veya kısmen değiştirebilir, silebilir, ekleyebilir veya askıya alabilir ve bu değişiklikler derhal uygulanmaya koyulur.

5.4. Yazılım Paketler’i güncellendiği taktirde Alıcı hali hazırda kullandığı Yazılım Paketi’nin yeni sürümünü kullanabilecektir. Ancak Jerseytech, bu Sözleşme’de yer almayan ve ek ücretlere tabi olabilecek yeni hizmetler veya ürünler yayınlayabilir.

5.5. Jerseytech, Hizmet’lerin çeşitli sebeplerden ötürü kesintiye uğrayacağını Alıcı’ya önceden bildirmek için basiretli bir tacir gibi davranacak olsa da Alıcı, önceden haber verilmeksizin Yazılım Paketleri’nde kesintinin meydana gelebileceğini kabul eder.

 1. ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Üyelik:

6.1.1. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmetler’den faydalanabilmek için Alıcı’nın talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir.

6.1.2. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Alıcı’ya bildirilmesi ile Üyelik (“Üyelik”) statüsü başlamakta ve böylece Alıcı işbu Sözleşme’de ve İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere tabi hale gelmektedir.

6.1.3. Alıcı, İnternet Sitesi’ne Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Jerseytech’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.1.4. Alıcı, ayrıca Hesabım Sayfası’na (“https://app.oneamz.com/”) giriş yaparken robot veya otomatik giriş yöntemleri kullanmayacağını kabul eder.

6.1.5. Alıcı’nın Hesabım Sayfası’na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Alıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 İnternet Sitesi ve Yazılım Kullanım Koşulları:

6.2.1. Alıcı, Hizmet’leri ve İnternet Sitesi’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Alıcı, İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Alıcı sorumlu olacaktır.

6.2.2. Alıcı, İnternet Sitesi’ni ve Hizmet’leri aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır:

 1. İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
 2. İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

iii. Virüs veya İnternet Sitesi’ne veya Yazılım’a, İnternet Sitesi’nin veya Yazılım’ın veri tabanına, İnternet Sitesi veya Yazılım’ın üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici başka herhangi bir teknoloji yayılması;

 1. Jerseytech’den yazılı izni alınmaksızın İnternet Sitesi veya Yazılım üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi’nde veya Yazılım’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması.

6.2.3. Alıcı, İnternet Sitesi’nde ve Yazılım üzerinde yaptığı işlemleri İnternet Sitesi’ne ve Yazılım’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Alıcı, İnternet Sitesi’ne veya Yazılım’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Hesap Paylaşımı ve/veya Transferi: Alıcı birden (1) fazla Hesap açmasının ve bu Hesap’ı başka herhangi bir kişi veya kuruluşa satmasının, takas etmesinin, devretmesinin ve Hesabı’na alt kullanıcılar eklemesinin yasak olduğunu kabul eder.

6.4. Yazılım, Gerçek veya tüzel kişilerin Yazılım’ı ticari veya mesleki amaçlarla kullanmaları için geliştirilmiştir. Yazılım’ın şahsi ihtiyaçların giderimi amacı ile kullanılması yasaktır. Alıcı, Yazılım’ı ticari faaliyetlerinde, malların para kazanma amacı ile el değiştirilmesinde, işletmesinin varoluş amacını gerçekleştirmesini kolaylaştırıcı bir biçimde kullanacağını kabul eder.

 1. ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. Alıcı, sipariş verebilmek için kayıt formu doldurması gerektiğini, Jerseytech’e ait İnternet sitesine üye olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Jerseytech’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Jerseytech’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, İnternet Sitesi’nden kendisine sunulan öneriyi kabul edip sipariş vermesiyle işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit ettiğini, işbu Sözleşme’nin akdinden önce, siparişi verilen Sözleşme konusu Hizmerler’in içeriği, temel nitelikleri, hizmet bedeli ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup, doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Alıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’in sağlanabilmesi için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzaladığını, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Jerseytech’in sözleşme konusu Hizmetler’i sunma yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Alıcı, Sözleşme konusu Hizmetler’in sunulmasından sonra Alıcı’ya ait elektronik mecranın, kredi kartının ve/veya banka hesabının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması gerekçesiyle sözleşme konusu Hizmet bedelinin iadesini isteyemez. Hizmet bedeli ödendikten sonra ayıp hükümleri saklı kalmak kaydı ile Alıcı bedel iadesi isteyemez.

7.5. İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu, Sözleşme Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde onaylanarak kurulduktan sonra Alıcı’ya elektronik posta ile gönderilecektir. Alıcı, Sözleşme’ye ve Ön Bilgilendirme Formu’nu istediği şekilde İnternet Sitesi’nden erişilebileceğini anlar ve kabul eder. Söz konusu metinler Jerseytech tarafından asgari 3 (üç) yıl süre ile saklanacaktır.

7.6. Jerseytech’in, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Jerseytech’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder, açıkça rıza gösterir.

7.7. Türkiye dışından ürün siparişi verildiğinde veya belirtilen varış noktasına paket vardığında ithalat harçları, vergiler ve benzeri masraflar doğabilmektedir. Bu ücretler doğmasında Jerseytech’in herhangi bir kontrolü ve tasarrufu bulunmamaktadır. Alıcı, sözleşmeye konu hizmetin verilmesi sebebiyle doğabilecek her türlü harç, vergi, masraf ve siparişinden kaynaklı gümrük ile ilgili her türlü ek ücretin tarafından karşılanacağını kabul ve beyan eder.

Bu şekilde meydana gelen masraflar, faturalandırılacak ve Alıcı’ya bildirilecektir. Faturalandırılan bedellerin, herhangi bir onay aranmaksızın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak Jerseytech tarafından tahsil edileceğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8. Yanlış adres bildirimi veya müşterinin teslimat adresinde bulunmaması nedeniyle karşılaşılan teslimat sorunları, iadeler ve kargo ile ilgili ek işlemler ALICI’nın sorumluluğundadır. Bu gibi durumlarda Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu şekilde meydana gelen masraflar, faturalandırılacak ve Alıcı’ya bildirilecektir. Faturalandırılan bedellerin, herhangi bir onay aranmaksızın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak Jerseytech tarafından tahsil edileceğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9. Alıcı, Jerseytech’e ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Alıcı/Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyetde (spam, virus, truva atı, vb.) bulunamaz. Alıcı, bu ve benzeri faaliyetler nedeniyle Jerseytech’in uğrayacağı tüm zararları, Jerseytech’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.10. Jerseytech’in, gümrüklerin sıkı önlemleri nedeniyle ek işleme tabi tutulan, iade veya imha edilen ürünler bakımından sorumluluğunun olmadığı Alıcı kabul ve beyan eder.

7.11. Alıcı, Jerseytech tarafından verilen hizmetin kalitesi ve deneyimiyle ilgili, sosyal medya paylaşımlarında kullanılmak üzere hizmet deneyim ve memnuniyet videosu ile maili hazırlayıp Jerseytech’e göndereceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı, gönderilen içerikleri Jerseytech tarafından sosyal kanıt olarak kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7.12. Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin ikinci fıkrasında tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerektiği düzenlenmiştir. Basiretli bir iş adamı gibi hareket eden tacirin ticari işletmesi ile ilgili bir faaliyetinde, tedbirli ve öngörülü bir tacirin aynı durumda göstereceği özeni göstermesi gerekmektedir.

TTK m. 18/2 hükmü, bu bağlamda, tacirin ticari yükümlülüklerini yerine getirmedeki özen derecesini tayin eden, tamamlayıcı bir hukuk kuralıdır. Basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü tacirlerin sağduyu sahibi olma, işlemlerini ileriyi düşünerek organize etme, sözleşmeyi yaparken her türlü ihtimali düşünme, borcun yerine getirilebilmesini engelleyecek hareketleri önceden nazara alma gibi kabiliyetleri haiz olmalarını gerektirir.

Sözleşmenin tarafı olan Alıcı TTK. gereği tacir olup, basiretli tacirin yükümlülükleri ve vasfını haizdir. Bu bağlamda Alıcı, sözleşmenin tüm maddelerini dikkatli bir şekilde okuyup anladığını, kabul ettiğini, gerekli şekilde bilgilendirildiğini, sözleşme kapsamında tarafına yüklenen hak, yükümlülük ve taahhütlere uygun davranacağını basiretli tacir olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ARA DEPO HİZMETİ VE KARGOLAMA

8.1. Jerseytech’in sunmuş olduğu hizmetlerden olan ara depo, bir depo hizmetidir. Kargo hizmeti değildir. Jerseytech sadece entegrasyon hizmeti sunar. Jerseytech, ürünün depoya teslim edilmesinden itibaren kargo firmasına teslim edilmesine kadar ki süreçte sorumluluk üstlenir. Alıcının ürünleri depoya gelene kadar geçen süreç ile ürünlerin kargo firmasına teslim edildikten sonraki süreç ile ilgili Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.2. Jerseytech’in, gümrük işlemlerine müdahale edemediği ve süreci hızlandıramadığı Alıcı’nın kabulündedir. Ayrıca Jerseytech ara deposuna teslim edilecek ürünlerin, Amazon’dan Jerseytech deposuna teslim edilme sürecinin Jerseytech tarafından kontrol edilmediği Alıcı’nın kabulündedir.

8.3. Jerseytech ara deposuna teslim edilecek ürünlerin gümrük işlemleri için gerekli evrakların temini ve ibrazından Alıcı/ithalatçı(consignee) sorumludur.

8.4. Jerseytech ara deposuna teslim edilen ürünler, Alıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasına en geç ertesi iş günü teslim edilir.

8.5. Jerseytech tarafından kargoya teslim edilen ürünler, tesliminden sonra geri çağırılamamakta olup, kargodaki ürünlerin adres yönlendirmesi ve değişikliklerin Jerseytech tarafından yapılamadığı Alıcı’nın kabulündedir. Yanlış adres kaydı ve müşterinin evde olmaması durumunda sorumluluk Alıcı’ya aittir.

8.6. Jerseytech tarafından kargoya teslim edilen ürünün teslimat tarihi; gümrük prosedürleri, kargo çalışma tarzı veya iklim koşulları nedeniyle ortalama tarihten daha geç veya daha erken olabilir. Tarafımızca iletilen ortalama süre tahmini bir süre olup; Jerseytech’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Ayrıca kargo firmalarının çalışma düzenleri ve Türkiye ile olan saat farkından dolayı gecikmeler meydana gelebileceğini Alıcı kabul eder.

8.7. Salgın şartlarında bazı ülkelerdeki kargo şirketleri, gönderileri kapı önlerine bırakabilir. Bu nedenle takip numaralarının müşteriyle paylaşılması ve sevkiyat sürecinin takip edilmesi Alıcı’ya önerilir. Bu gibi durumlarda da Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8.8. Alıcı, Jerseytech deposunda iki hafta ve üzerinde bekleyen ürünlerin herhangi bir bildirim ve ihtar yapılmaksızın imha edileceğini, bu durumda Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 1. KARGO TİPLERİ VE HIZLARI

9.1. Jerseytech deposunda sunulan üç farklı kargo hizmeti bulunmaktadır: Standard, FedEx Economy ve FedEx Express. Uluslararası kargoların ortalama olarak %10’u kayıp veya hasar görmektedir. Ancak bu oran FedEx’te %5’e kadar düşmektedir.

 1. Standard Kargo: Bu kargo hizmeti ucuz olmasına rağmen teslimat süresi uzundur. Kara yoluyla gerçekleştirilir ve en önemlisi, iade seçeneği bulunmamaktadır. Bu seçenek, uygun fiyatlı ürünlerde, geniş teslimat süreleri gerektiren ürünlerde veya düşük hasar riski taşıyan ürünlerde tercih edilebilir.
 2. FedEx Economy: Standart kargoya göre biraz daha pahalıdır, ancak teslimat süresi daha kısadır. Hava yoluyla taşınır, bu nedenle hasar ve kayıp riski daha düşüktür. Bu seçenek, daha hızlı teslimat gerektiren ürünlerde tercih edilebilir.

iii. FedEx Express: Bu kargo tipi en hızlı olanıdır, ancak maliyeti daha yüksektir. Yüksek değerli ve kırılgan ürünlerin taşınmasında önerilir. Bu seçenek, acil teslimat gerektiren ve ürünlerin güvenli bir şekilde taşınmasının önemli olduğu durumlarda tercih edilebilir.

9.2. Yukarıda belirtilen kargo tipleri ve hızları, Alıcı’nın gönderilerinin özelliklerine ve taleplerine bağlı olarak Alıcı’ya farklı seçenekler sunmaktadır. Bu şekilde, gönderilerin doğru hizmete yönlendirilerek en iyi sonucun elde edilmesi sağlanmaktadır.

 1. OVERSIZE ÜRÜNLER

10.1. Birleşik uzunluğu ve çevresi toplamda 130 inç (330 cm) veya daha büyük olan ve 150 lbs (68 kg) veya daha fazla ağırlığa sahip bir paket, FedEx Ground tarafından “Oversize” (Büyük Boyutlu) olarak sınıflandırılmaktadır. Oversize ürünler, kargo şirketleri tarafından kabul edilmemektedir. Bu nedenle, Jerseytech, Oversize (aşırı boyutlu) ürünlerin gönderimini yapmamaktadır. Oversize riski olan ürünleri envanterinizden çıkarmanızı önermektedir. Jerseytech, Oversize ürünlerin iade ücretlerinden sorumlu değildir.

10.2. Alıcı, ürünlerin Oversize kontrolünü yapacağını kabul ve beyan eder. Alıcı, ürünlerin Oversize olması ve gönderimi yapılamaması halinde ürünlerin en fazla iki hafta depoda tutulacağını, iki hafta ve üzerinde bekleyen ürünlerin herhangi bir bildirim ve ihtar yapılmaksızın imha edileceğini, bu durumda Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

10.3. Jerseytech filtresini kullanılarak Oversize ürünler envanterden ayıklanabilir. Ancak, unutulmamalıdır ki ürünün boyutu, paketlendiğinde belirtilenden daha büyük olabilir. Bu nedenle, filtreleri çok sınırlı ölçülerle kullanmaktan kaçınılması önemlidir.

10.4. Alıcı tarafından temin edilen paketlerin, Amazon’da belirtilen boyutları ile gerçek boyutları arasında farklılıklar olabilir. Bu durumun, Amazon tedarikçisinin yanlış boyut girişinden kaynaklandığını, ek kargo ücreti çıkabileceğini ve bu durumda Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını Alıcı, kabul ve beyan eder.

10.5. Oversize limitleri için FedEx, karmaşık bir hesaplama yapmaktadır. Hesaplama, DIM faktörü adı verilen bir katsayı üzerinden yapılmaktadır. Alıcı, Oversize ürünlerle ilgili gerekli bilgilendirmenin Jerseytech tarafından yapıldığını kabul ve beyan eder.

11.YASAKLI VEYA KISITLI ÜRÜNLER

11.1. Jerseytech, ara deposunda yasaklı veya kısıtlı ürünleri kabul etmemekte ve gönderimini sağlamamaktadır. Yasaklı veya kısıtlı ürünleri tespiti Alıcı’nın sorumluluğundadır. Yasaklı veya kısıtlı ürünler listesine [https://www.fedex.com/en-us/shipping/international-prohibited-items.html] adresinden ulaşılabilir.

11.2. Yasaklı veya kısıtlı ürünler ile gümrüğe takılan ürünler kargo şirketleri tarafından iade edilir. İade maliyeti, ilk kargo maliyetinin 4 katına kadar çıkabilir. İade sonucunda ortaya çıkan tüm maliyetler (kontrol, gönderim vb.) Alıcı’ya fatura edilir. Alıcı, faturalandırılan bedellerin, herhangi bir onay aranmaksızın tercih ettiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak Jerseytech tarafından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Yasaklı ürünler genel yasaklı ürünler ve ülke bazlı yasaklı ürünler olarak ikiye ayrılır. Alıcı, çalıştıkları pazarı iyi bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelidir. Örneğin, Meksika için ahşap, toz, sıvı (ambalajı/dış kutusu ahşap olan ürünler dahil), yanında sıvı eşantiyon gibi özel yasaklar bulunmaktadır. Tüm ülkeler için yanıcı/patlayıcı ürünler yasaktır. Alıcı, yasaklı veya kısıtlı ürünlerin kontrolünü yapacağını, aksi halde Jerseytech’in uğrayacağı tüm zararları, Jerseytech’in ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 1. HASAR İLE KAYIP DURUMU VE JERSEYTECH KASKO

2.1. Jerseytech, Alıcı tarafından kargo ile gönderilecek ürünlerin kargo sürecinde hasar görmesi veya kaybolması durumuna karşı kasko hizmeti de sunmaktadır. Kasko hizmetine ilişkin detaylar ve ücretlendirme bilgilerine yazılım içindeki kargo işlemlerinden ulaşılabilir.

12.2. Kaskosuz gönderilerin kargo sürecinde hasar görmesi veya kaybolması durumunda, Jerseytech’in herhangi bir finansal sorumluluk kabul etmez.

12.3. Kaskolu ürünlerde ise, gönderilerin kargo sürecinde kaybolması veya hasar gördüğünün kanıtlanması halinde Jerseytech’in sorumluluğuna gidilebilir. Ürün maliyeti ve kargo maliyeti Jerseytech hesabınıza iade edilir. Ancak Stripe Fee ve kasko ödemesi iade edilmez.

12.4. Uluslararası kargoların ortalama olarak %10’u kaybolmakta veya hasar görmektedir. Bu oran FedEx’te %5’e kadar düşmektedir. Jerseytech Kasko ile kargo sürecinde kaybolan veya hasar gören ürünlerinizi %100 güvence altına alınır. Kasko, ürünlerin kargoya teslim edilmesiyle başlar ve teslim edildikten sonra sona erer. Teslimattan sonra meydana gelen hasarlar için Jerseytech Kasko geçerli değildir.

12.5. Jerseytech Kasko kapsamında Alıcı’nın, kayıp veya hasar durumunu ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Kayıp durumunda, kargo şirketinden ürünün kaybolduğuna dair bir bildirim alınması gerekmektedir. Bu bildirim Jerseytech deposuna iletilir ve ardından Jerseytech Kasko ödeme süreci başlatılır.

12.6. Hasarın ispatlanması için kargo sürecinde hasar gördüğünü kanıtlanması için aşağıdaki belgeler Alıcı’nın müşterisinden talep edilir:

 1. Ürünün genel fotoğrafı,
 2. Ürünün hasar gören yerinin fotoğrafı,
 3. Ürün paketinin genel fotoğrafı,
 4. Ürünün paketinin hasar gören yerinin fotoğrafı,
 5. Ürünün paketinin kargo etiketi görünecek şekilde fotoğrafı.

12.7. Jerseytech Kasko ödemesi, gerekli incelemelerin yapılmasından ve kayıp veya hasar durumunun ispat edilmesinden sonra Alıcı’nın Jerseytech hesabına kredi olarak 1 ay içinde aktarılır. Kasko ödemesi kapsamı, kargo ücreti ile ürünün fiyatıdır.

 1. İADE VE SÜREÇLERİ

13.1. Herhangi bir sebepten ötürü Müşteri’ye teslim edilemeyen gönderilerin iadeleri, nakliye şirketleri tarafından ayrıca ek ücretlendirme yapılır ve genellikle önceden haber verilmeksizin faturalandırılır. Jerseytech, Alıcı’nın talebi üzerine ürünlerin iade süreçlerinde destek olur; ancak, bu makul bir çaba temelinde yapılır ve iade masrafları dahil olmak üzere, tüm ek ücretlerden Alıcı münferiden sorumludur.

İade nedeniyle doğan masraflar, faturalandırılıp ve Alıcı’ya bildirilecektir. Faturalandırılan bedellerin, herhangi bir onay aranmaksızın Alıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemiyle otomatik olarak Jerseytech tarafından tahsil edileceğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.2. İade süreçleriyle ilgili olarak iki tip iade bulunmaktadır:

13.2.1. Depodan İade: Bu tür iadeler, yasaklı veya kısıtlı ürünlerden kaynaklanabilir veya ürünlerde hasar oluşmuş olabilir. Alıcı, iade işlemlerini UPS Drop Off ile başlatarak ürünleri Amazon’a iade edebilir ve hızla ödeme alabilirler. UPS Drop Off etiketi temin edilemiyorsa, iade yapmak için Alıcı tarafından ücret ödenmesi gerekmektedir. Jerseytech deposunda tek geçerli iade yöntemi UPS Drop Off’tur. UPS Drop Off etiketini temin ederek ücretsiz bir şekilde iadenizi gerçekleştirebilirsiniz.

İade yapılacağı zaman Alıcı, Jerseytech sistemine UPS Drop Off etiketini yüklemelidir. Alıcı, UPS Drop Off etiketi temin edemiyorsa, ücretli bir iade yapmak için aşağıdaki adımlar takip edebilir:

Jerseytech panelinden yeni bir kargo siparişi oluşturarak ürününüzü iade edebilmemiz için hedef ülke olarak Kanada’yı seçin ve iade yapacağınız ABD adresini girin. Ardından oluşturduğunuz ID numarasını bizimle paylaşın. Amazon iade işlemleri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki YouTube videosunu izleyebilirsiniz: [YouTube linki: https://www.youtube.com/watch?v=UUidSOepxL8].

13.2.2. Müşteriden İade Talebi: Müşterilerden gelen iade talepleri üç alt kategoriye ayrılmaktadır:

 1. Teslimat sonrası iade hakkı: Müşteriler, ürünleri teslim aldıktan sonra 60 gün içinde iade talebinde bulunabilirler. Bu süre içinde, Alıcı’nın “Manage Return” sekmesini Seller Central’dan düzenli olarak takip etmesi gerekmektedir. Bu durumda da UPS Drop Off yöntemi kullanılabilir.

Maliyet Ve Süreç: İade süreci müşteri tarafından yönetildiği için, Amazon’dan aldığınız “return etiketini” Alıcı, müşteriye gönderir ve süreç başlar. Ek bir maliyet ortaya çıkmaz. Jerseytech deposu, süreçten çıkar ve müşteri ürünü doğrudan Amazon’a gönderir. İadenin takibini “Manage Return” üzerinden Alıcı yapabilmektedir.

 1. Yanlış adres / müşteri bulunamama durumu: Bu durumda FedEx ürünü ara depoya geri gönderir. Sizler de ara depodan “Drop Off” etiketiyle ürünü tekrar Amazon’a iade etmeniz gerekmektedir.

Süreç Ve Maliyet: FedEx ürünü, depoda birkaç gün beklettikten sonra, USA Ara Depo’ya geri gönderilir. Bu durumda FedEx, ikinci bir kargo ücreti talep eder ve bazı durumlarda ilk kargo ücretinden daha yüksek olabilir. İade etmeyi tercih etmek yerine ürünü imha etme seçeneği çıkarsa, imha maliyeti de eklenir. Ancak, imha seçeneği her zaman mümkün olmayabilir ve ürünün kategorisine göre değişebilir. Nihai imha kararı her zaman kargo şirketi tarafından verilir ve her zaman kabul edilmeyebilir.

 1. Yasaklı Ürünlerden Kaynaklanan Gümrük İadeleri: Yasaklı ürünlerin gümrükten iade edilmesi veya imha edilmesi söz konusu olabilir. Yasaklı veya kısıtlı ürünlerle ilgili hususlar sözleşmenin 18. maddesinde açıklanmıştır.
 1. SÖZLEŞMEYE DAİR EK BİLGİLER

14.1. Jerseytech, Alıcı’nın müşterisiyle veya Amazon ile iletişim kurmamaktadır. Alıcı, müşteri ve Amazon ile olan iletişimi bizzat kendisi tarafından sağlayacaktır.

14.2. Amazon veri güvenliği politikası gereği, ara depo olarak fatura kayıtları 30 gün süreyle Jerseytech tarafından tutulmaktadır.

14.3. Standart kargolarda ürün iadesi yapılmaz, gümrükte imha edilir. Avustralya’da imha için ek ücret alınırken, diğer ülkelerde genellikle böyle bir ücret talep edilmez.

14.4. Jerseytech, UPS Drop Off etiketi olmadığı sürece depo iade ürünlerinde sorumluluk kabul etmemektedir. Aksi takdirde ücretli olabilir.

14.5. Alıcı tarafından Jerseytech’e gönderilecek e-maillerde Jerseytech panelindeki JERSEYTECH ORDER ID, ACCOUNT ID, Satıcı Hesap Order ID, ProductBot Arama Numarası ve ASIN Numarası her zaman e-mailin içinde bulunmalıdır. Bu husus Alıcı’ya gelecek yanıtı hızlandırır ve daha doğru olmasını sağlar. Bu şekilde gönderilen e-mailler 24 saat içinde yanıtlanır. Alıcı tarafından gönderilen e-maildeki adres, Yazılım’daki adres olmalıdır.

14.6. Yedek Parça Gönderimi Ve Asın Eşleştirme: Müşteriye, Alıcı tarafından gönderilen ürünlerde eksik veya arızalı parça çıkabilir. Örneğin, bir masa gönderdiğinizde, müşteriye ayağı kırık veya eksik vida gibi durumları ikna ederek yedek parçayı göndermek isteyebilirsiniz. Ancak, yedek parça kategorisindeki ürünlerin ASIN’leri genellikle belirsiz olabilmektedir. Bu durumda, aynı boyutlara sahip bir ürünün ASIN’ini tespit edip, Jerseytech Kargolar panelinde manuel olarak eklemeniz ve depoyu bilgilendirmeniz gerekmektedir.

Bir telefon ekranı veya masa ayağı gibi bir ürün için aynı boyutlara sahip bir ürünün ASIN’ini bulmanız gerekmektedir. Bu ASIN’i Jerseytech Kargolar paneline eklediğinizde, yedek parçanın doğru şekilde sevk edilmesi sağlanır ve depo da bu konuda bilgilendirilir. Bu şekilde müşterilere eksik parçaların hızlı ve doğru bir şekilde ulaştırılmasını sağlanabilir.

Yedek parça gönderimi ve ASIN eşleştirmesi durumunda bu adımların takip edilmesi Jerseytech tarafından Alıcı’ya önerilir.

14.7. OneAmz Gold Üyelik Paketi Kapsam ve Koşulları

 1. Sadece Canada,Mexico,UAE ve SA satıcı ülkelerinde (4 ülke) geçerlidir.
 2. Gold User olduktan sonra; bu ülkelere özel olarak hazırlanmış ASIN’ler otomatik olarak yazılım hesabınızda arama yapılır. (2 günde 1)
 3. Aramalar tamamlanınca 2 günde 1 her ülke için max 500 ürün yüklemesi otomatik olarak yapılır.
 4. 3 günde 1 envanterinizde satış ihtimali düşük olan ürünleriniz otomatik olarak yazılım tarafından silinir.
 5. 3 günde 1 envanterinizde rekabet edebileceğiniz ürünler yazılım tarafından otomatik olarak gruplandırılır.
 6. OneAmz Gold Projesi kapsamında yapay zeka özelliklerinden faydalanma imkanınız olur. (Gelecek güncellemeler ve sonrakiler dahil)
 7. OneAmz Gold User’lar için özel düzenlenecek canlı eğitimlere katılma hakkına sahip olursunuz.
 8. OneAmz Gold Paketi aboneliği her ay yenilenmektedir. Yazılım ayarlarından durdurma ya da abonelik sonlandırma hakkınız bulunmaktadır.
 9. Paket süresi dolmadan değişim veya iade talep edilemez. Paketinizin bitiş tarihi gelmeden iptal/iade/değişim yapılmaz. Bitiş tarihinde abonelik sonlandır butonunu kullandıysanız; değişiklik/iptal işlemi yapabilirsiniz.
 10. OneAmz Gold Projesi kapsamında Amazon mağazanıza yüklenecek olan tüm ASIN (ürünler) den OneAmz kullanıcıları sorumludur. Yüklenen ürünlerden dolayı Amazon tarafından mağazanın suspend (kapanma) olması veya ürünlerin satış için yasaklı çıkması vb konulardan OneAmz sorumluluk kabul etmemektedir.
 11. Günlük olarak Amazon satıcı hesabınızda marka onayını çalıştırmanız gerekmektedir. Aksi halde ürünlerinizin büyük çoğunluğu aktif olmayacaktır.
 12. ProfitBOT ayarlarında otomasyonun açmış olduğu “BUY_BOX_UYGUN” grubunu silerseniz ya da ismini değişirseniz otomatik ürün gruplandırma işlemini durdurmuş olursunuz. Bu değişikliği yapmamanız tavsiye olunur.
 13. ProfitBOT ayarlarındaki kar marjlarında (%) değişiklik yapabilirsiniz ancak otomasyonun önermiş olduğu kar marjlarını çok fazla yükseltmemeniz tavsiye olunur.
 14. PriceBOT ayarlarınızdaki otomasyonun kaydettiği ayarları silmek ya da değişiklik yapmak otomasyonu iptal edecektir. PriceBOT ayarlarınızı değiştirmemeniz tavsiye olunur.
 15. ProductBOT ürün aramaları otomatik yazılım tarafından yapıldığı için yeni bir arama ekleme işlemi ya da aramaları iptal etme, bulunan ürünleri silme ve ürün ekleme gibi işlemleri yaparsanız otomasyonu iptal etmiş olurusunuz. Herhangi manuel bir işlem yapmamanız tavsiye olunur.
 16. Envanterinizdeki ürünlerin ara depo yasaklı ürün kontrolü ve oversize kontrollerini manuel olarak yapıp ürün silme işlemini yapmanız tavsiye edilir. Her ne kadar otomasyon buna bağlı çalışsa da %100 verim alınamamaktadır.
 17. Otomatik ürün yüklenmesi kapsamında mevcut yazılım paketinizin bir üst pakete geçmesi (paket aşımı) durumunda sözleşmede belirtilen paket aşım kuralları geçerlidir.
 18. AYIBA KARŞI SORUMLULUK

15.1. Alıcı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği; sipariş etmiş olduğu Hizmetler’in sağlanması sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur.

15.2. Alıcı, sunulan Hizmetler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu Jerseytech’e 2 (iki) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

15.3. Alıcı’nın, kendisine sunulan Hizmetler’de açıkça belli olmayan (gizli) ayıplara karşı denetim ve kontrol (ürünü incelemek ve/veya incelettirmek) yükümlülüğü ve Hizmetler’in sunulması tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi/ettirmesi halinde derhal Jerseytech’e ihbar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aksi halde Alıcı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi gereğince, teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul etmiş sayılacaktır.

 1. SORUMSUZLUK HALLERİ

16.1. İşbu Sözleşme’de Hizmet kapsamında belirtilen Yazılım, stoksuz ticari satış yapabilmek için geliştirilen, ürün araştırma ve bir dizi işlev içeren bir yazılımdır. Jerseytech, Alıcı’nın ticari marka ve/veya telif hakkına sahip olmadığı ürünleri izin almadan satması durumunda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. Alıcı, satmak istediği ürün ve tedarikçi tercihinde tamamen ve münhasıran sorumludur.

16.2. Alıcı, Hizmet’ler kapsamında yer alan Yazılım Paketleri’ni kullanırken aldığı tüm ticari kararların kendi sorumluluğunda olduğunu ve bu kararlar neticesinde ortaya çıkabilecek tüm doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan münferiden sorumlu olduğunu kabul eder. Bu gibi zararlardan dolayı Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

16.3. Alıcı, Hizmet’lerin doğası gereği, Jerseytech’in Alıcı’nın stoksuz satışlarında artış ve/veya verimliliği garanti edemeyeceğini kabul eder.

16.4. Alıcının Amazon Satıcı Mağazasının, Amazon tarafından kapatılması (Suspend) durumlarında Jerseytech’in herhangi bir sorumluluğu ya da kapanan hesapları açma taahhüdü bulunmamaktadır. Alıcı, Suspend nedeniyle Jerseytech’ten herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunamaz.

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

17.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve kanuni ilkelere uygun şekilde, veri sorumlusu Jerseytech ile bu şirketin iştirakleri, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından yasal nedenlerle, KVKK kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı tarafından paylaşılan ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Jerseytech arasında kurulan ticari nitelikteki mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Jerseytech tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verilerin; otomatik olan/olmayan yöntemlerle alınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, paylaşılmasına, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde işlenmesine, ilgili tüm yasal haklar hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verildiğini Alıcı kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.2. Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Jerseytech tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler gönderilebilmesi hususlarında Alıcı, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verdiğini, ilgili tüm yasal haklar hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.3. Alıcı tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Jerseytech tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

17.4. Alıcı, Jerseytech’e belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Jerseytech her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde Alıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.

17.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Jerseytech anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri sınai haklar ve mülkiyet hakları Jerseytech’e aittir.

17.6. Platform’dan ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Jerseytech sorumlu değildir.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

18.1. HTTPS://ONEAMZ.COM/TR_TR/, JERSEYTECH markası ve logosu ile ONEAMZ markası ve logosu, İnternet Sitesi’nin tasarımı, Yazılım’ı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Jerseytech tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Jerseytech’nin mülkiyetindedir. Alıcı, Jerseytech’in mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Jerseytech’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

18.2. Alıcı, İnternet Sitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Jerseytech’in izni olmaksızın kullanamaz. Alıcı’nın, üçüncü kişilerin veya Jerseytech’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Alıcı, Jerseytech’in ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 1. CAYMA HAKKI

19.1. Alıcı’nın sözleşme gereği cayma hakkı bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından satın alınan Yazılım Paketi’nin, ticari kazanç elde etme amacı ile satın alındığı her türlü izahtan vareste olduğundan Sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 20237 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kapsamında değildir.

19.2. İnternet Sitesi’nde yer alan, tek seferlik ücretlendirilen Hizmet’lerin ifası anında ve elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, Alıcı, bu Hizmetler için işbu Sözleşme ve mevzuat kapsamında cayma hakkının olmadığını anlar, kabul ve beyan eder.

 1. GİZLİLİK

20.1. Alıcı, Jerseytech’e ait her tür gizli bilgiyi sadakat yükümlülüğü ile saklamayı, ifşa etmemeyi ve kendisine çıkar sağlamak için kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, aralarındaki iş ilişkisi sebebiyle Jerseytech’e ait gizli bilgileri Jerseytech’in özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç olmak üzere gizli tutacağını, özenle muhafaza edeceğini kısmen veya tamamen doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacağını bu bilgileri sadece Sözleşme amaçları doğrultusunda kullanacağını ve işbirliği yaptığı veya istihdam ettiği şahısların bu yükümlülüklere uyması için gerekli her türlü tedbiri alacağını kabul ve taahhüt eder.

20.2. Alıcı, anılan bilgileri sadece Sözleşme’de izah edilen işlerde; bu bilgiye ihtiyacı olacak kendi personeline açıklayabileceklerdir. Alıcı böyle bir bilgi açıklamasından önce bilginin açıklanacağı personeline, Sözleşme’nin ve özellikle gizliliğe ilişkin bu maddenin kendisine yüklediği yükümlülüklerle ilgili bilgi ve talimatı verecektir.

20.3. İşbu Sözleşme’nin feshi veya sona ermesi halinde, bu madde kapsamındaki Jerseytech’in hakları ile Alıcı’nın yükümlülükleri 3 yıl süreli olarak devam edecektir.

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

21.1. Jerseytech, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Alıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

21.2. Jerseytech, İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını ve Yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve hukukun izin verdiği ölçüde İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

 1. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

22.1. Taraflar’dan herhangi biri, bu Sözleşme’yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Alıcı, Üyelik statüsünü Jerseytech’e yazılı olarak bildirmek suretiyle her zaman sonlandırabilme hakkına sahiptir.

22.2. Jerseytech, Alıcı’nın bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

22.3. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Alıcı, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Jerseytech’i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

22.4. İnternet Sitesi üzerindeki içeriğin işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Jerseytech’in ilgililer hakkında talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

23.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Jerseytech’in kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Jerseytech’in Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, her türden doğal afet, patlama, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın, salgın hastalık, göç vb.) mücbir sebep olarak kabul edilir.

23.2. Mücbir sebep Jerseytech’in işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse Jerseytech, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

23.3. Mücbir sebep halinin 15 (onbeş) günden fazla sürmesi halinde Taraflar bu Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

24.1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme’den ve bunun herhangi bir tadili, değişikliği veya ekinden doğan, bunları kapsayan veya bunlara ilişkin olan veya bunların mevcudiyeti, geçerliliği, uygulanması, ihlali veya sona ermesi ile ilgili olan her türlü ihtilaf, görüş ayrılığı veya iddianın halli ve çözümü hususunda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

24.2. Tebligatlar: İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

24.3. Delil Sözleşmesi: Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Jerseytech’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

24.4. İşbu Sözleşme’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bu durumda Taraflar, Sözleşme çerçevesinde müzakere ederek ilgili maddeyi yenileyebilirler.

 1. YÜRÜRLÜK

25.1. 25 (yirmi beş) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Alıcı’nın üyelik hesabında mevcuttur.