fbpx
   New York,USA - ISTANBUL - ANTALYA - BAKU, AZERBAYCAN       Kayıt Ol      Giriş Yap    +90 555 888 07 30

OneAMZ Mesafeli Satış Sözleşmesi

(Yazılım Kullanım Sözleşmesi)

1.         TARAFLAR

1. www.OneAMZ.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten, Amerika adresinde mukim JERSEYTECH, LLC

(bundan sonra “OneAMZ” olarak anılacaktır)

2. www. OneAMZ.com internet sitesine üye olan internet ÜYE si

(bundan sonra “ÜYE” olarak anılacaktır.)

2.         KULLANIM KOŞULLARI

 • İşbu kullanım koşullarını “OneAMZ” gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak OneAMZ’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 • OneAMZ hizmetlerinden yararlanan ve OneAMZ’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, JERSEYTECH, LLC tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 • JERSEYTECH, LLC, OneAMZ’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3.         SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • İşbu Sözleşme, ÜYE’nin, OneAMZ’ye ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
 • Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.         GENEL HÜKÜMLER

 • Üye, OneAMZ internet sitesine kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, OneAMZ’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
 • Üye OneAMZ internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 • OneAMZ internet sitesinde üyeler tarafından mağazalarına eklenen ürünler tamamen üyelerin sorumluluğu altındadır. OneAMZ filtre ayarları sayfasında üyelerin seçtiği filtrelere göre mağazalarındaki ürünler kaldırılabilir veya stok dışı bırakılabilir. Üyelerin yaptığı bilinçli ya da yanlış seçimlerden dolayı mağazasından kaldırılan ya da stok dışı bırakılan ürünlerin sorumluluğu üyeye aittir.
 • Üyenin sahip olduğunu abonelik paketi dâhilinde mağazasına ekleyebileceği ürün sayısı sınırlıdır. OneAMZ her 60 dakikada bir kez üyenin toplam envanter sayısını kontrol eder ve mevcut envanter sayısı satın almış olduğu paketin sınırını aştığı zaman, üyenin abonelik paketini otomatik olarak yükseltme yetkisine sahiptir.
 • Otomatik yükseltme işlemi yapıldıktan sonra; ÜYE’nin ürünleri silerek envanter sayısını azaltma yolu ile OneAMZ’den ücreti iadesi isteme hakkına ÜYE sahip değildir.
 • Yükseltme işleminin yapıldığı tarih baz alınarak ÜYE’nin mevcut paketinin bitimine kalan süresine göre fiyatlandırma yapılmaktadır.
 • ÜYE’nin aylık paket bitim tarihinde (30. Gün) OneAMZ tarafından tekrar envanter sayısı kontrol edilerek uygun yazılım paketine göre ÜYE’nin sistemde bulunan kayıtlı varsayılan kartından tahsil edilecektir.
 • Otomatik yükseltme işlemi gerçekleşmemesi durumunda OneAMZ ÜYE’nin aboneliğini geçici ya da kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir.
 • OneAMZ yazılım paketleri süre bitimini (30. Gün) beklemeden yenileme yapılamaz ve bir aydan fazla toplu ya da erken ödeme yapılamaz.
 • İşbu sözleşme öncesi OneAMZ’ye bir aydan fazla ödeme yapmış olan ÜYE’lere mevcut envanter sayılarına göre güncel yazılım paketi fiyatlarından yeniden hesaplama yapılarak kredi şeklinde ÜYE’nin yazılım hesaplarına geri ödeme (bakiye) yapılacaktır.
 • ÜYE abonelik sonlandırma işlemi yapmadıkça her ay sonu envanter sayısına uygun paketin ÜYE’nin sistemde bulunan kayıtlı varsayılan kartından tahsil edilecektir.
 • Abonelik sonlandırma başvurusu yapıldığında, abonelik süresi sonunda otomatik tahsilat yapılmayacak ve ÜYE’nin OneAMZ kullanım hakları sonlandırılacaktır. Tahsil edilmiş OneAMZ abonelik ücretleri iade edilemez, başka bir ÜYE ye aktarılamaz.
 • ÜYE’ler OneAMZ Siparişler sayfasında yer alan “OneAMZ” logolu (Ara depo) siparişlerin gönderimini sadece OneAMZ’nin ara deposundan yapabilirler. Aksi tespit edildiğinde; OneAMZ, ÜYE’nin yazılım kullanımını süresiz olarak sonlandırma hakkına sahiptir.
 • İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, OneAMZ’nin bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, OneAMZ’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5.         İPTAL VE İADE

 • OneAMZ üyeliği hizmet içerikli olduğundan; cayma hakkı (iptal/ücret iadesi) kullanılamaz. Sadece OneAMZ’ ye bildirmek şartı ile üye olduğunuz paketin kalan günlerini daha sonra kullanılmak üzere dondurma hakkınız bulunmaktadır. Paket dondurma seçeneği kampanya ve/veya indirim dâhilinde alınan paketlerde geçersizdir.
 • OneAMZ, ABD / New Jersey eyaletine kayıtlı JERSEYTECH, LLC şirketinin dijital bir ürünüdür. JERSEYTECH, LLC, New Jersey eyaleti tüketici kanunlarını uygulamakla sorumludur. Dijital ürünlerin / servislerin iadesi mümkün değildir.

6.         YAZILIMIN KULLANIM AMACI

 • OneAMZ, ÜYE’nin tüketimi ya da şahsi ihtiyaçlarının giderimi amacı ile geliştirilmemiştir. ÜYE, OneAMZ’yi sadece ticari faaliyetlerinde, malların para kazanma amacı ile el değiştirilmesinde, işletmesinin var oluş amacını gerçekleştirmesini kolaylaştırıcı bir biçimde kullanacaktır.
 • Taraflar, aralarındaki hukuki ilişkinin dikey bir üretici/tüketici ilişkisinden ziyade, ÜYE’nin ticari işlerini kolaylaştırma amacı güden iki tacir arasındaki yatay bir hukuki ilişki olduğu hususunda mutabıklardır.

 • OneAMZ, ÜYE’nin ticari faaliyetlerini onun yerine yönetmektense, ticari faaliyetin ÜYE tarafından yönetimini kolaylaştırıcı bir rol alır ve ÜYE’nin ticari faaliyetlerinin tüm kontrolünün yine ÜYE’de olduğu işbu sözleşme taraflarınca kabul edilmiştir.

7.         SORUMSUZLUK HALLERİ

 • Genel olarak, OneAMZ Yazılımını kullanımı yüzünden doğrudan ya da dolaylı ya da diğer şekillerde olarak ortaya çıkan zararlarla ilgili pozitif hukukun izin verdiği en geniş anlamda sorumsuzdur. Her halde OneAMZ’nin gerek sözleşmelerden gerekse haksız fiil ya da kusursuz sorumluluğundan ortaya çıkan toplam sorumluluğu ve buna ilişkin alacak talebine konu miktar, bu sorumluluk iddiasından geriye doğru talep sahibi ÜYE tarafından OneAMZ’ye 30 gün içerisinde aldığı hizmetler karşılığında ödemiş olduğu miktarı geçemez.
 • OneAMZ, mücbir sebebin varlığında oluşabilecek herhangi bir gecikme veya yükümlülüklerin ifa edilememesinden kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu olmayacaktır.
 • OneAMZ’nin kuruluş, yükleme, yazılıma veya versiyona geçiş işlemi, ürün kullanım eğitimi ve destek hizmetleri, yazılımın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılması, veri tabanı yazılımı ve diğer yazılım hatalarından, işletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalardan oluşabilecek zararlar OneAMZ’ye yükletilemez.
 • ÜYE hatalarından kaynaklanacak bilgi ve yazılım kayıpları ile donanım ile yazılımın usulüne ve dokümantasyonuna uygun kullanılmamış olmasından, yazılımın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanım değişikliği ve uygulamalarından, çevresel birim ve faktörlerden kaynaklanan arıza ve sorunlardan dolayı OneAMZ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • İşbu sözleşmenin tarafları, OneAMZ üzerinde gösterilen verilerin Amazon Services LLC ve ona bağlı diğer platform ve servisler tarafından eksik, hatalı veya yarım sağlanması halinde oluşabilecek hataların Amazon Services LLC tarafından kaynaklandığı hususunda mutabık kalmışlardır.

8.         GİZLİLİK

 • OneAMZ tarafından internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
 • OneAMZ, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya OneAMZ’ye tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) JERSEYTECH, LLC ve OneAMZ web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
 • OneAMZ hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini kendi bünyesinde saklamaz. Kredi kartı ile yaptığınız tüm işlemler Stripe alt yapısı kullanılarak gerçekleştirilir ve üyelerin kredi kartı bilgisi Stripe sisteminde şifrelenerek gelişmiş teknolojiler ile saklanmaktadır.

9.         SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya OneAMZ tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. OneAMZ, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

10.       YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

(1) 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 7.550 (yedibinbeşyüzelli) Türk Lirası ile 11.330 (onbirbinüçyüzotuz) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

görevlidir.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

11.       YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

OneAMZ Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum onaylıyorum.

tr_TRTurkish